Coach25

Onderdeel van Welzijn E25

Individuele begeleiding voor jongeren en (jong)volwassenen die een extra steuntje in de rug nodig hebben. 

Coach25 is onderdeel van

Begeleiding

Onze ambulante begeleiding wordt geboden door coaches op leefgebieden als huisvesting, financiën, dagbesteding, onderwijs, gezondheid, praktisch en/of psycho-sociaal functioneren en zingeving. Begeleiding van kinderen en jongeren vindt plaats vanuit de Jeugdwet. Begeleiding van volwassenen vindt plaats vanuit de WMO.

Aanmelding & Advies

Wij zijn actief in de regio's:

Haaglanden

Midden-Holland

Zuid-Holland Zuid

Utrecht-West

Nieuwe Waterweg Noord

Persoonlijke toelichting

Wij komen graag bij u langs om een persoonlijke toelichting te geven. Voor het maken van een afspraak of met uw vragen over onze dienstverlening kunt u contact opnemen met een van onze teamleiders:

Jeugd

Nadja Mager
tel: 06-41781052
email:  nmager@welzijne25.nl

WMO (volwassenen)

Conny Dijkhuizen
tel: 06-17728586
email: cdijkhuizen@welzijne25.nl

Individuele begeleiding Jeugdwet en WMO
Individuele begeleiding Jeugdwet en WMO
Pluscoach
Pluscoach
Reintegratie
Reintegratie
Advies & Training
Advies & Training
Vacatures
Vacatures

Coach25

innovatieve en resultaatgerichte interventies

  • Wij hebben veel ervaring met begeleiding van diverse doelgroepen.
  • Wij hebben geen wachtlijsten.
  • Onze coaches zijn allemaal SKJ-geregistreerd.
  • De cliënt staat bij ons echt centraal, dat betekent dat we ook in de avonden en de weekenden ondersteuning bieden.
  • Dankzij contractering in veel regio’s voor zowel de WMO als de Jeugdwet is zorgcontinuïteit na het 18e levensjaar gegarandeerd.

Ervaren coaches

Breed aanbod

Toegankelijk