Individuele begeleiding

De individuele begeleiding die Coach25 biedt, is gericht op het ondersteunen bij het behouden of krijgen van grip op je eigen leven. 

Individuele begeleiding

Wij kunnen jongeren en jongvolwassenen helpen bij:

  • het onderhouden van sociale contacten
  • het plannen van dagelijkse activiteiten
  • het regelen van financiën

Ook kan begeleiding nodig zijn vanwege:

  • probleemgedrag
  • problemen in denken, concentreren en waarnemen
  • problemen met oriëntatie in tijd, plaats en persoon

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van ondersteuning die wij kunnen bieden.

Aanbod

Wij hebben een gevarieerd aanbod van deskundige, ervaren en professionele hulpverleners en leveren maatwerk. De wensen en behoeften van het individu staan centraal. De samenwerking tussen zorgvrager en zijn sociale netwerk met begeleiders verloopt op basis van wederzijds respect en vertrouwen.

Begeleiding

De coach begeleidt 1 op 1 en gaat door het vuur voor vertrouwen en acceptatie. In geval van nood staat de coach 24 uur per dag voor de jongere klaar. Samen met de jongere stelt de coach individuele doelen op en legt deze vast in een trajectplan. De coach denkt buiten de kaders en gaat altijd op zoek naar mogelijkheden. Indien nodig brengt de coach relevante partners bij elkaar. De coach aarzelt niet om door te gaan waar anderen ophouden.

Een coach werkt intensief samen met de jongere die hij begeleidt. Vooral aan het opbouwen van een vertrouwensband wordt veel tijd en aandacht besteed. Informatie die de jongeren normaliter niet zo snel zouden delen, delen zij wel met de coach. Dit legt vaak de onderliggende factoren bloot die van invloed zijn op de situatie van de jongere en het gedrag van de jongere.

Onder welke regelingen valt begeleiding?

Gemeenten zijn volgens de Jeugdwet en de WMO sinds 2015 verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning van hun jeugdige en volwassen inwoners. Daarbij hoort het ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie. Participatie wil zeggen: meedoen in de samenleving, bijvoorbeeld mensen kunnen ontmoeten en werk of een zinvolle daginvulling hebben.

De leeftijd is bepalend voor onder welke regeling de begeleiding valt: onder de 18 valt iemand onder de Jeugdwet, boven de 18 valt iemand onder de WMO. Welke ondersteuning de gemeente precies moet bieden, is niet vastgelegd in de wet. Daardoor is maatwerk mogelijk. Het resultaat moet zijn dat mensen zo zelfstandig mogelijk kunnen leven en mee kunnen doen in de maatschappij.

 

Huisartsen en specialisten kunnen rechtstreeks naar ons verwijzen. Download hier het formulier voor huisartsen Bijlage voor Huisartsverwijzing jeugdhulp binnen H10.

Voor wie?

Voor jongeren (Jeugdwet) en jongvolwassenen (WMO).

Wil je zelf hulp aanvragen? Klik hieronder op de gemeente waar je woont en lees hoe dit in zijn werk gaat.

Heb je nog vragen? Neem contact op met onze afdeling Aanmelding & Advies.

Contact

Voor informatie over individuele begeleiding kunt u contact opnemen met: