Diensten

We hebben 10 jaar ervaring in het brede sociale domein, daarnaast zijn
we bekend met de decentralisatie opgaves en de daarmee samenhangende
dwarsverbanden tussen zorg en welzijn

Pluscoach
Pluscoach
Re-integratie
Re-integratie
Jongeren Interventie Team
Jongeren Interventie Team
Begeleiding indiv.
Begeleiding indiv.