Begeleiding individueel

De individuele begeleiding die Coach25 levert is gericht op het bevorderen en/of behouden van zelfredzaamheid en/of bevorderen van integratie in de samenleving.

Begeleiding individueel

De individuele begeleiding die Coach25 levert is gericht op het bevorderen en/of behouden van zelfredzaamheid en/of bevorderen van integratie in de samenleving. U kunt hierbij denken aan:

 • het onderhouden van sociale contacten
 • het plannen van dagelijkse activiteiten
 • het regelen van uw financiën
 • bij het voortbewegen in en buiten uw huis

Ook kan begeleiding nodig zijn vanwege:

 • probleemgedrag
 • problemen in denken, concentreren en waarnemen
 • problemen met oriëntatie in tijd, plaats en persoon

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van ondersteuning die u van ons kunt verwachten.

Aanbod

Wij hebben een gevarieerde aanbod van deskundige, ervaren en professionele hulpverleners en leveren maatwerk. De wensen/behoefte van het individu staat centraal. De samenwerking tussen zorgvrager en zijn sociale netwerk met begeleiders verloopt op basis van wederzijds respect en vertrouwen.

Begeleiding

Om u deze zorg te bieden komt een begeleider thuis voor ondersteuning om u te ondersteunen met uw zorg. Naast de hulpvraag is het belangrijk dat u zich veilig en prettig voelt tijdens de begeleiding. Onze begeleiders werken in de volgende gemeenten Zuid Holland – ZuiD West

Onder welke regelingen valt begeleiding?

Gemeenten zijn volgens de Wmo 2015 verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning van hun volwassen inwoners. Daarbij hoort: ‘ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie’. Participatie wil zeggen: meedoen in de samenleving, bijvoorbeeld mensen kunnen ontmoeten en werk of een zinvolle daginvulling hebben. Welke ondersteuning de gemeente precies moet bieden is niet vastgelegd in de wet. Daardoor is maatwerk mogelijk. Het resultaat moet zijn dat u zo zelfstandig mogelijk kunt leven en mee kan doen in de maatschappij.

Voor wie?

 • Alle leeftijden

Wij bieden?

 • WMO Begeleiding individueel
 • WLZ Begeleiding individueel
 • Jeugdwet Begeleiding individueel

Welke gebieden?

Het verzorgingsgebied voor Begeleiding individueel omvat Zuid-Holland, met uitzondering van de gemeente Maassluis.

Contact

Voor informatie over individuele begeleiding kunt u contact opnemen met: