Maatjes

Een maatje is een vrijwilliger die preventief kan worden ingezet, bijvoorbeeld om een hulpverleningstraject te voorkomen, of als aanvulling op bestaande hulpverlening, ter versterking van het effect ervan of in het kader van nazorg.

De methode in het kort

Sommige jongeren voelen zich eenzaam, leggen moeilijk contact, hebben een lastige thuissituatie of problemen op school of met vrienden. Zij kunnen baat hebben bij de ondersteuning van een maatje. 

Context.

Een maatje is een vrijwilliger die preventief kan worden ingezet, bijvoorbeeld om een hulpverleningstraject te voorkomen, of als aanvulling op bestaande hulpverlening.

Een maatje is betrokken bij een jongere en spreekt daar eens per week of twee weken mee af voor minimaal een jaar. Samen iets leuks doen kan net dat steuntje in de rug zijn voor een jongeren. Gelijkwaardig contact, gezelligheid, vrije tijd invulling en ondersteuning staan daarbij centraal.

Hoe werkt het?

Via onze opdrachtgever worden jongeren die in aanmerking komen aangemeld. Onze professionele coach stelt in een eerste gesprek met de jongere en/of z’n ouders/verzorgers een “screeningsprofiel” op aan te hand waarvan een geschikte kandidaat maatje wordt geselecteerd. Deze kandidaat gaat een informeel gesprek aan om af te tasten of een “klik” is. Onze coach vraagt vervolgens aan zowel de kandidaat als aan de jongere/ouders/verzorgers of men met elkaar verder wil. Dit doen we bewust om zo de jongere in kwestie de ruimte te geven en niet aan de kandidaat maatje zelf hoeft aan te geven of hij of zij het ziet zitten. Datzelfde geldt natuurlijk ook voor de kandidaat ten opzichte van de betreffende jongere.

Als zowel de kandidaat als de jongere in kwestie met elkaar in zee willen, vragen we beide aan de hand van een eenvoudig format, de verwachtingen die ze over en weer hebben op papier te zetten. Onze coach zal in de beginperiode twee wekelijks contact hebben met de vrijwilliger om deze met feedback te ondersteunen dan wel te adviseren over de mogelijkheden voor de vrijwilliger om specifieke kennis te vergaren over de problematiek(en) waar de jongere in kwestie mee kampt. Na 3 maanden zal het contact worden teruggebracht naar een maandelijkse frequentie en daar waar gewenst op initiatief van de vrijwilliger ad hoc. Na een jaar wordt de balans opgemaakt, worden de vorderingen besproken en wordt besloten of de begeleiding wordt voortgezet of dat er afscheid wordt genomen.

De vrijwilligers worden ondersteund en begeleid door Coach 25. De kosten van een vereiste VOG-verklaring worden vergoed evenals eventuele reiskosten. De vrijwilligersverzekering loopt via de gemeente.

Profielschets maatje

Het maatje dient;

  • Minimaal 18 jaar oud te zijn
  • Ongeveer 4 tot 6 uur per 2 weken zich in te willen zetten voor de jongere.
  • Geïnteresseerd zijn in het leven van de deelnemer.
  • Betrouwbaar te zijn in het contact met de deelnemer.
  • Een voorbeeld te zijn voor de deelnemer.
  • Zich gelijkwaardig op te stellen
  • Een deelnemer te stimuleren om zelf tot oplossingen te laten komen
  • Zich te verbinden aan een jongere voor iig 1 jaar.