Corona maatregelen en werkwijze Coach25

Beste contactpersonen en verwijzers,

Allereerst hopen wij dat u en uw dierbaren in goede gezondheid verkeren. Daarnaast willen we u ontzettend bedanken voor de fijne samenwerking die we, in deze bijzondere tijden, tot nu toe met velen van u hebben ervaren. Vanuit Coach25 hebben we op creatieve manieren onze coaching voortgezet via o.a. internet, telefoon, games en tuinbezoeken en onze cliënten juist in deze moeilijke tijden ondersteund. Deze innovatieve coaching methoden willen wij ook graag na corona-tijd blijven benutten. 

Inmiddels zijn er nieuwe maatregelen vanuit de Rijksoverheid en het RIVM aangekondigd, die gelden vanaf 1 juli 2020. Hierdoor zijn er op sommige vlakken weer enige versoepelingen. Echter is voorzichtigheid, verantwoordelijkheid en oplettendheid nog erg belangrijk, juist in deze tijd!

Dit vraagt veel van gezinnen, ouders, kinderen en andere betrokkenen! De verwachting is dat de maatregelen gedurende de rest van het jaar van kracht zullen blijven en dat dit de nodige invloed zal hebben op onze werkwijze maar ook op de manier van omgaan met elkaar. Daarom hebben wij alle eerder gedeelde tips en adviezen samengevoegd op deze pagina.

Voor alle vragen, aanmeldingen en advies kunt u, zoals u gewend bent, contact opnemen met Team Aanmelding & Advies via 085-1301870 of via aanmeldingenadvies@coach25.nl.