Maatwerk arrangementen

Voor cliënten waarbij de reguliere coaching niet genoeg aansluit biedt Coach25 maatwerk arrangementen.  Bent u benieuwd naar dit maatwerk? Bekijk dan de onderstaande mogelijkheden.

Individuele coaching 12-27 jaar

Op verzoek van gemeenten bieden we vanuit Coach25 ook maatwerk jongerencoaching via de methodiek Jongeren Interventie team (JIT) voor jongeren van 12 tot 27 jaar als voorliggende voorziening. Hierbij wordt zoveel mogelijk samengewerkt met het lokale welzijnsveld en kan in veel gevallen in korte tijd resultaat worden geboekt. Hierdoor kan het inzetten van duurdere, specialistische jeugdhulp worden voorkomen.

  • Maatwerk interventies
  • 12-27 jaar
  • JIT jongerencoaching
  • Preventieve inzet jongerencoach
  • Vroegsignalering
  • Kortdurende interventies
  • Overbrugging van wachtlijsten en ondersteuning voor gezin.
  • Out-of-the-box-hulpverlening

Bus-verhuur

Coach25 heeft een Amerikaanse bus tot haar beschikking die gebruikt kan worden voor maatschappelijke doeleinden.

Zo kan de bus worden gebruikt voor ambulante jongerenwerk/ coachingswerk. Hierdoor zijn coaches in staat om letterlijk de straat op te gaan en dichtbij de cliënten te komen. Daarnaast kan de bus ingezet worden voor mobiele groepsvoorlichting/ informatie waarbij de (potentiele) cliënten naar de mobiele bus kunnen komen. Op deze manier krijgen de coaches contact met (potentiële) cliënten en kan er waar nodig een apart coachestraject worden opgestart. 

Daarnaast is de bus beschikbaar voor evenementen, losse (buiten) activiteiten en kleine personeelsfeesten.