Wie zijn wij ?

We willen mensen samenbrengen en verbinden en ze wijzen op hun kansen
en mogelijkheden.

Coach 25 is een onderdeel van Welzijn E25

Missie

Coach25 is ervan overtuigd dat iedereen een waardevolle bijdrage aan de samenleving kan leveren. Onze missie is erop gericht hiervoor kansen te creëren en mensen te ondersteunen. Coach25 wil zo de zelfredzaamheid en de ontwikkeling van mensen versterken en de betrokkenheid op elkaar en de omgeving bevorderen.

Visie

Coach25 staat niet alleen voor de jeugd op zich. Wij zien het hele maatschappelijke terrein en alle organisaties en inwoners daarbinnen als onze partners. We willen voor iedereen die dat nodig heeft een steun in de rug zijn. Daarbij neemt de jeugd een prominente plek in.

Brochure

Download hier onze brochure coach 25