Pluscoach

Pluscoaching wordt ingezet om overbelaste jongeren te helpen bij het behalen van hun startkwalificatie.

Pluscoach

Pluscoaching is een aanbod voor jongeren uit Zuid-Holland Noord, Haaglanden en het Westland. Pluscoaching wordt ingezet om overbelaste jongeren te helpen bij het behalen van hun startkwalificatie. Het is een vorm van ondersteuning voor jongeren met meervoudige problematiek: Een combinatie van verschillende soorten probleemgedrag of problemen op meerdere levensgebieden.

Doelgroep

Pluscoaching is bedoeld voor overbelaste jongeren tussen de 12 en 23 jaar oud met meervoudige problematiek. Dit kan bijvoorbeeld zijn: Gezinsproblemen, leerproblemen, gedragsproblemen, verslavingsproblemen, delinquentie of psychische problemen. Het is belangrijk dat de jongere wel de capaciteit heeft om een startkwalificatie te kunnen behalen.

Wat is pluscoaching?

Pluscoaching is een “systeemgerichte coaching”. Dat betekent dat er niet alleen met de jongere aan de slag wordt gegaan, maar ook met zijn omgeving. Het doel van Pluscoaching is de jongeren te ondersteunen zodat de problemen afnemen of stoppen. Op die manier wordt het behalen van een startkwalificatie weer mogelijk, wat uiteindelijk de kans op maatschappelijke participatie vergroot.

Hoe ziet Pluscoaching eruit?

Een Pluscoaching traject duurt gemiddeld 4 tot 6 maanden, afhankelijk van de zwaarte van de problematiek. Om binnen het termijn te blijven is het van belang om prioriteiten en doelen te stellen. Dat is nuttig, want als de coaching voortkabbelt, gaat het gevoel van noodzaak om te veranderen verloren.

Per week worden er twee tot drie sessies gehouden, die meestal variërend 30 tot 90 minuten duren, afhankelijk van de samenstelling (deelnemers), de agenda en de beschikbare tijd.

Een traject van de Pluscoaching bestaat uit drie fases: Het leggen van een basis, het werken aan verandering en dan het behouden van de bereikte veranderingen.

Pluscoaching wordt uitgevoerd door verschillende (zorg)organisaties. Deze vormen een netwerk met als doelstelling: “Wrap around care”. De organisaties zijn allemaal bekend in de regio en het onderwijs en leiden de jeugdige daar waar nodig door. De coaches van de organisaties

worden periodiek getraind in systeemgericht werken en één gezin één plan.

Voor wie?

  • Jongeren van 12 t/m 23 jaar

Problematiek?

  • Gezinsproblemen
  • Leerproblemen
  • Gedragsproblemen
  • Verslavingsproblemen
  • Delinquentie
  • Psychische problemen

Contact

Voor informatie over de Pluscoach kunt u contact opnemen met: