Coach 25

Individuele begeleiding voor jongeren en (jong)volwassenen die een extra steuntje in de rug nodig hebben. 

Nieuws

EnverE25 is gestart

Sinds 1 januari 2020 zijn Enver en Welzijn E25 een samenwerking aangegaan om binnen Maassluis jongeren en de gezinnen daarvan ondersteuning te bieden.

Het EnverE25-Team richt zich op gezinnen met kinderen, jongeren en/of jongvolwassenen uit Maassluis die individueel of als gezin, hulpvragen hebben die betrekking hebben op opvoeden of opgroeien, en/of factoren binnen het gezinssysteem die een gezonde opvoedsituatie in de weg staan. Ook voor hulpvragen met betrekking tot het groeien naar zelfstandigheid voor een jongere of jongvolwassene tot 27 jaar kan het EnverE25- team ondersteuning bieden.

Het gaat hierbij om ondersteuning die maximaal 3 maanden duurt, indien nodig wordt er daarna gekeken naar voortzetting binnen een andere vorm van ondersteuning.

Kent u een gezin of een jongere die hiervoor in aanmerking zou komen? Voor alle volledige informatie verwijzen wij u naar de folder.

Versoepeling maatregelen Coronavirus vanaf 28 april

Beste contactpersonen en verwijzers,

Allereerst hopen wij dat u en uw dierbaren in goede gezondheid verkeren. Daarnaast willen we u ontzettend bedanken voor de fijne samenwerking die we, in deze bijzondere tijden, tot nu toe met velen van u hebben ervaren. Vanuit Coach25 hebben we op creatieve manieren onze coaching voortgezet via o.a. internet, telefoon, games en tuinbezoeken en onze cliënten juist in deze moelijke tijden ondersteund. Deze innovatieve coaching methoden willen wij ook graag na corona-tijd zeker blijven benutten. 

Inmiddels zijn er positieve ontwikkelingen rond de uitbraak van het Corona virus.
Hierdoor zullen er vanaf 28 april nieuwe aanpassingen worden gedaan met betrekking tot de werkwijze van de coaches.

Klik voor alle informatie hierover op de “Lees meer” button.

Voor alle vragen, aanmeldingen en advies kunt u, zoals u gewend bent, contact opnemen met Team Aanmelding & Advies via 085-1301870 of via aanmeldingenadvies@coach25.nl.

Omgaan met elkaar in corona-tijd.

Beste samenwerkingspartners, verwijzers en cliënten,

Inmiddels zijn de maatregelen vanuit de Rijksoverheid en het RIVM verlengd tot in ieder geval 11 mei en zal er op sommige vlakken enige versoepeling plaatsvinden.
Echter is voorzichtigheid, verantwoordelijkheid en oplettendheid nog erg belangrijk, juist in deze tijd!

Omdat dit veel vraagt van gezinnen, ouders, kinderen en andere betrokkenen hebben wij tips en adviezen opgesteld om deze tijd samen zo goed én veilig mogelijk door te komen. 

Mocht u vragen hebben of advies willen over een specifieke situatie, neemt u dan contact op via 085 – 1301870  of aanmeldingenadvies@coach25.nl.

Voor alle adviezen klik op de “lees meer” button.

BEGELEIDING

Onze ambulante begeleiding wordt geboden door coaches op leefgebieden als huisvesting, financiën, dagbesteding, onderwijs, gezondheid, praktisch en/of psycho-sociaal functioneren en zingeving. Begeleiding van kinderen en jongeren vindt plaats vanuit de Jeugdwet. Begeleiding van volwassenen vindt plaats vanuit de WMO.

“Als je vertrouwen hebt, hoef je niet de gehele trap te zien om de eerste stap te zetten”          

(Martin Luther King)

ONZE DIENSTEN

Begeleiding Jeugdwet/WMO

Met onze begeleiding zijn wij constant opzoek naar de vraag achter de vraag. Dit om ervoor te zorgen dat onze begeleiding aansluit op de daadwerkelijke behoefte van de cliënt. lees verder

Advies & training

Trainingen op maat en volledig afgestemd op uw behoefte. Training en advies voor professionals in het sociaal domein en de dwarsverbanden tussen zorg en welzijn. lees verder

Vacatures

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe collega’s die met hun expertise een bijdrage willen leveren aan onze missie en visie. lees verder

PERSOONLIJKE TOELICHTING

Wij komen graag bij u langs om een persoonlijke toelichting te geven. Voor het maken van een afspraak of het beantwoorden van uw vragen over onze dienstverlening kunt u contact op nemen met het team Aanmelding & Advies via aanmeldingenadvies@coach25.nl of via 085 – 1301870

Ervaren Coaches
Breed aanbod
toegankelijk
WAAROM COACH 25?
WIJ ZIJN ACTIEF IN DE REGIO'S: