Diagnostiek en behandeling

E25 richt zich op alle leeftijden en ondersteunt mensen met zorgbehoeftes die betrekking hebben op complexe, multi(systeem-)problematiek. De deelnemers die hiervoor in aanmerking komen hebben te maken met meervoudige opvoedings- en psychische problematiek of een licht verstandelijke beperking.

E25 heeft een multifocale aanpak ontwikkeld die elementen bevat van psychische hulp, opvoed- en opgroeihulp. Het ambulante multifocale team levert maatwerk, kan zorgvragers maximaal ondersteunen en kan bijvoorbeeld ingezet worden ter voorkoming van residentiële opname.

Diagnostiek en behandeling is onderdeel van onze multifocale aanpak en wordt onder leiding van verschillende disciplines aangeboden. Zo kunnen bijvoorbeeld een systeemtherapeut, orthopedagoog, gz-psycholoog, psychotherapeut, psychiater, verpleegkundige, gezins- en jongerencoaches, buurtsporters en theater- en muziekdocenten betrokken worden bij een traject. Wij bieden diagnostiek en behandeling gericht op het ondersteunen van jongeren en (jong)volwassenen bij het behouden of verkrijgen van grip op hun leven. Het vergroten van de zelfredzaamheid en het bevorderen van de betrokkenheid in het informele en formele netwerk staat bij ons centraal.

Diagnostiek
Deelnemers met de volgende hoofddiagnose(s) kunnen bij ons terecht: Aandachtstekort- en gedragsstoornissen, pervasieve stoornissen, hechtingsproblematiek, overige stoornissen in de kindertijd, depressieve stoornissen, angststoornissen, restgroep diagnoses, persoonlijkheidsstoornissen en somatoforme stoornissen. Wij hebben een behandelaanbod in de generalistische basis-GGZ en de gespecialiseerde GGZ. Daarnaast heeft E25 behandelaanbod voor dubbele diagnoses en mensen met een (licht) verstandelijke beperking.

Deelnemers kunnen tevens bij ons terecht voor een diagnostisch onderzoek, waaronder onderzoek naar autisme, ADHD, het IQ etc.

Maatwerk behandeling
Bij start van een traject wordt er gewerkt met een ondersteuningsplan. Deze is opgesteld aan de hand van de informatie verkregen vanuit de aanmelding, intake, deelnemer, verwijzer en andere belangrijke betrokkenen. Vanuit hier wordt inhoudelijk gekeken naar de behoefte van de deelnemer en wat hier het beste op aansluit. De deelnemer staat centraal. Dit is het uitgangspunt van handelingsgerichte diagnostiek. Er kunnen alleen stappen genomen worden indien de deelnemer het eens is met de te nemen stappen. De stappen die genomen gaan worden in het plan, worden afgestemd binnen het multifocale team. Samen wordt gekeken hoe de behandeldoelen behaald kunnen worden en welke onderdelen we hiervoor in gaan zetten. Er wordt gekeken hoe het maatwerk, waar wij voor staan, het best geboden kan worden aan de deelnemer. Wij kunnen een combinatie maken van preventie, behandeling en begeleiding in één. Zo kan een deelnemer bijvoorbeeld behandeling van een gz-psycholoog ontvangen, begeleid worden door een coach en daarnaast theater- of muzieklessen volgen om emoties te leren uiten. Wij proberen onze hulp altijd zo laagdrempelig mogelijk in te zetten en voeren diagnostiek en behandeling zoveel mogelijk uit in de leefomgeving van de deelnemer.

Diagnostiek en behandeling wordt in verschillende regio’s aangeboden waaronder: regio Haaglanden, Midden-Holland en Holland Rijnland.

Werkwijze in het kort

Laagdrempelig

Handelingsgericht

Deelnemer stemt in

Individuele- en groepsbehandeling

Altijd maatwerk

Creatief en innovatief

Doelmatig en resultaatgericht

Werken met (in)formele netwerken rondom de deelnemer

Gericht op ondersteuningsbehoefte van de deelnemer

Gebaseerd op vertrouwen en acceptatie

Uitgevoerd door GZ-psychologen, vaktherapeuten en/ of gedragswetenschapper

Cultureel sensitief en indien nodig is het aanbod beschikbaar in meerdere talen.

Verantwoord en bruikbaar advies met aanknopingspunten voor aanpak in dagelijks leven.

Aanmelding & Advies

Heeft u vragen over wat wij aanbieden bij u in de regio? Of wilt u sparren over een bepaalde aanvraag. Schroom niet. Onze collega’s van Aanmelding & Advies denken graag met u mee. U kunt ons bereiken via 085-1301870 of aanmeldingenadvies@e25.nl.