Forensische zorg​

Binnen de forensische zorg zet onze ambulante begeleiding zich in voor cliënten met een justitiële titel. De begeleiding is gericht op het motiveren, activeren of herstellen van de zelfredzaamheid en om herhaling te voorkomen. 

Begeleiding

De coaches bieden cliënten, persoonlijke ambulante begeleiding en is gericht op diverse leefdomeinen.  We helpen in het realiseren van een delict vrije toekomst met een gezonde participatie binnen de maatschappij. Het is niet vanzelfsprekend en makkelijk om met een strafblad de draad in het leven weer op te kunnen pakken. Met deze begeleiding ondersteunen we de cliënt graag om het vertrouwen in zichzelf en de maatschappij terug te vinden.   

De coach is 24/7 bereikbaar, helpt, moedigt aan en daagt uit. Er wordt continu gezocht naar de balans tussen wat de cliënt zelfstandig kan en waarin ondersteuning nodig is. De coaches werken resultaatgericht en van belang is dat het gevoel van eigenwaarde, zelfstandigheid en talentontwikkeling gestimuleerd wordt. De Coaches beschikken over diverse werkvormen en methodes die verschillend kunnen worden ingezet.

Wij begeleiden en ondersteunen cliënten onder andere bij: 

  • Het onderhouden/stimuleren van sociale contacten;
  • Het regelen van financiën en verwijzen naar budgetbeheer en/of bewind voering;
  • Het bieden van structuur en zoeken naar een zinvolle dagbesteding/ (vrijwilligers)werk;
  • Hulp bij het zoeken naar huisvesting;
  • Ondersteuning bij sociale/psychiatrische nood en middelengebruik;
  • Signaleren/begeleiden naar specialistische instellingen;
  • Het versterken van motivatie, zelfvertrouwen en zelfbeeld;
  • Het stellen van grenzen

Maatwerk

De methodes en werkvormen die we naast de praktische ondersteuning bieden is altijd maatwerk. Niemand is nu eenmaal hetzelfde, wensen en vraagstukken zijn niet in een hokje te plaatsen.  Toch ontwikkelt in dat opzicht ons aanbod zich steeds verder.  Afhankelijk van de situatie van de client en de behoefte, wordt er een mix van activiteiten ingezet. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van sport als middel, of een training computervaardigheden om de kans op een baan te vergroten.

Momenteel zijn er projecten in ontwikkeling gericht op Facilitaire dienst en een buitenlocatie gericht op duurzame activiteiten. We hopen daar snel mee te kunnen gaan starten. De groei van projecten zoals deze, blijven zich ontwikkelen binnen E25 coach. 

Werkwijze in het kort

Specifiek voor cliënten met een forensische zorgtitel

Coaches die 24/7 bereikbaar zijn

Onderdeel van het individueel trajectplan

Altijd maatwerk

Creatief en innovatief

Helder

Resultaatgericht

Werken met (in)formele netwerken rondom het individu

Gericht op kracht en kwaliteiten van de client

Gebaseerd op vertrouwen en acceptatie

Uitgevoerd door specialistische begeleiders in samenwerking met interne GZ-psychologen en/ of gedragswetenschapper.

Cultureel sensitief en indien nodig is het hulpverleningsaanbod beschikbaar in 15 talen.

Aanmelding & Advies

Voor aanmeldingen binnen de forensische zorg is een plaatsings- en aanmeldingsbrief nodig. Deze dient verstuurd te worden via IFZO. Heeft u vragen? Of wilt u sparren over een bepaalde aanvraag. Schroom niet. Onze collega’s van Aanmelding & Advies denken graag met u mee. U kunt ons bereiken via 085-1301870 of aanmeldingenadvies@e25.nl.