Forensische zorg

Onze Ambulante begeleiding richt zich op cliënten met een justitiële titel en vormt een belangrijk onderdeel van reclasseringstrajecten, met name wanneer het cliënten met ingewikkelde problemen betreft. Wij bieden de forensische begeleiding aan volwassen cliënten op verwijzing van o.a. de drie reclasseringsorganisaties.

Begeleiding

Onze interventies zijn gericht op bevordering, behoud of compensatie van de zelfredzaamheid ter voorkoming van recidive. We ondersteunen bij beperkingen op het vlak van zelfregie over het dagelijks leven, middels begeleiding bij tekortschietende vaardigheden in het zelfregelend vermogen. In onze begeleidingstrajecten richten we ons op het toepassen en inslijpen van aangeleerde vaardigheden en gedrag in het dagelijks leven door herhaling en methodische interventie.  

Welzijn e25 werkt methodisch en taxeert risico’s. Zo verminderen we de kans op recidive en vergroten we de zelfredzaamheid van cliënten. We leveren maatwerk per individu. Hierbij werken we nauw samen met verschillende (lokale) ketenpartners. We begeleiden en ondersteunen cliënten onder andere bij; 

 • Het onderhouden/stimuleren van sociale contacten;
 • Het regelen van financiën en verwijzen naar budgetbeheer en/of bewind voering;
 • Het bieden van structuur en zoeken naar een zinvolle dagbesteding/ (vrijwilligers)werk;
 • Hulp bij het zoeken naar huisvesting;
 • Ondersteuning bij sociale/psychiatrische nood en middelengebruik;
 • Signaleren/begeleiden naar specialistische instellingen;
 • Netwerk breed hulp zoeken/bieden bij instanties.

Maatwerk

Onze maatwerktrajecten kenmerken zich ook door het inzetten van hulp binnen een sluitend aanbod die de zelfredzaamheid van de client bevorderen en voorkomen dat client herhaaldelijk strafbare feiten pleegt. Afhankelijk van de situatie van de client en de behoefte die daarbij is wordt er mix van activiteiten  ingezet. Denk bijvoorbeeld aan inzet van sport als middel om agressie te regulieren, of begeleiden bij het ontwikkelen van arbeidsethos om de kans op een baan te vergroten.  De begeleider stemt af met de client welke onderdelen van belang zijn en zet deze in, in samenspraak met de gedragswetenschapper.

Onze aanpak

Onze aanpak is: 

 • Pragmatisch;
 • Laagdrempelig;
 • Gericht op de kracht en kwaliteiten van de cliënt;
 • Gebaseerd op vertrouwen en acceptatie;
 • Maatwerk door oade culturele achtergrond en belevingswereld integraal onderdeel te laten zijn van de hulpverlening; 
 • Creatief en innovatief;
 • Werken met informele en formele netwerken rondom het individu;
 • Daadkrachtig 365 dagen per jaar en indien nodig 24/7 bereikbaar.

Daarnaast houden we rekening met de taal die de client spreekt. Momenteel kunnen wij onze hulpaanbod bieden in de volgende talen: 

 • Nederlands
 • Engels
 • Papiamento
 • (Klassiek) Arabisch
 • Marokkaans Arabisch
 • Berbers
 • Turks
 • Koerdisch
 • Hindu
 • Tigrinya
 • Pools

Aanmelding & Advies

Heeft u vragen? Of wilt u sparren over een casus. Onze collega’s van Aanmelding & advies denken graag met u mee. U kunt ons bereiken via 085-1301870 of aanmeldingenadvies@coach25.nl.