Gezinsbegeleiding

In verschillende gebieden bieden we ook gezinsbegeleiding aan. Gezinsbegeleiding is pedagogische hulp in de thuissituatie wat bestaat uit kortdurende interventies gericht ter voorkoming van ernstige ontwrichte situaties. Ouders en/of verzorgers krijgen dan ook ondersteuning bij opgroei- en opvoedvragen. Zij worden hierbij ondersteund bij het bieden van een goed en veilig opvoedklimaat voor de jeugdige.

De ondersteuning is tevens gericht op problemen uit andere leefgebieden die in het gezin voorkomen, wanneer deze van invloed zijn op de opvoedsituatie. De begeleiding wordt gegeven door een systemisch werker of gezinscoach en indien nodig kan een gedragsdeskundige of systeemtherapeut er bij betrokken worden.

Ouders krijgen tijdens deze begeleiding inzicht in: de beperking of problematiek van hun kind of zichzelf, in de interactie tussen gezinsleden en de invloed daarvan op hun kind(eren). De gezinsbegeleiding is preventief en er wordt een actieve samenwerking van de gezinsleden verwacht. Het kan bijvoorbeeld gaan om de omgang tussen puberzoon en vader te verbeteren, of ouders sterker te maken in hun rol als opvoeder.

Werkwijze in het kort

Hulp voor gezinnen om de zelfredzaamheid te vergroten en/of het opvoedklimaat te verbeteren

De Coach is gericht op zowel de jongere als de ouder(s)/verzorger(s)

De ondersteuning is gericht op eigen ontwikkeling en het bereiken van ontwikkeldoelen

Begeleiding is ook mogelijk voor andere leefgebieden, zoals interactie tussen gezinsleden, invloed op kind(eren) en het beperken van de problematiek(en)

Financiering vanuit jeugdwet

Eén gezin, één coach, gezamenlijk plan

Aanmelding & Advies

Heeft u vragen over wat wij aanbieden bij u in de regio? Of wilt u sparren over een bepaalde aanvraag. Schroom niet. Onze collega’s van Aanmelding & Advies denken graag met u mee. U kunt ons bereiken via 085-1301870 of aanmeldingenadvies@e25.nl.