IPTA

Naast het reguliere aanbod biedt E25 coach ook coaching gericht op het begeleiden naar werk, onderwijs en/of een passende dagbesteding.

IPTA
Voor de doelgroep 16-27 jaar biedt E25 coach begeleiding naar werk, onderwijs of andere vormen van passende dagbesteding. Vaak speelt er op meerdere leefgebieden problematiek, welke integraal wordt aangepakt terwijl het hoofddoel uitstroom naar werk blijft. 

E25 coach werkt samen met het ministerie van Justitie en Veiligheid en enkele gemeenten in het door-ontwikkelen van de aanpak IPTA (Integrale Persoonsgerichte Toeleiding Arbeid). Hierbij worden kwetsbare jongeren met een LVB en (risico op) delinquent gedrag begeleid naar werk of school om hen een beter perspectief te bieden dan de straat of criminaliteit.

Begeleiding

Nieuw perspectief voor kwetsbare jongeren

16-27 jaar

Integrale begeleiding op alle leefgebieden

Maatwerk begeleiding naar passend betaald werk

Ook voor jongeren met een LVB of strafblad

Aanmelding & Advies

Heeft u vragen over wat wij aanbieden bij u in de regio? Of wilt u sparren over een bepaalde aanvraag. Schroom niet. Onze collega’s van Aanmelding & Advies denken graag met u mee. U kunt ons bereiken via 085-1301870 of aanmeldingenadvies@e25.nl.