Jeugd

De individuele begeleiding die Coach25 biedt, is gericht op het ondersteunen van jongeren tot 18 jaar bij het behouden of krijgen van grip op hun leven.

Begeleiding

Coach25 biedt ambulante coaching die gericht is op het stimuleren en waar nodig ondersteunen van jongeren tot 18 jaar in hun ontwikkeling naar volwassenheid of het krijgen van grip op hun leven.

  • Coaching van jongeren tot 18 jaar.
  • 1 op 1 coaching (middels verwijzing).
  • Indien noodzakelijk is de coach 24/7 beschikbaar voor cliënt.
  • Financiering vanuit Jeugdwet.
  • Na 18 jaar kan coaching alleen verder via verlengde jeugdwet of JR-maatregel.
  • Individuele doelen worden samen met de jongere opgesteld en vastgelegd in het trajectplan.
  • Coach gaat letterlijk op pad / mee met jongeren.
  • Coaching vragen vanuit meerdere leefdomeinen.  

Gezinsbegeleiding

De coach bouwt een veiligheidsnetwerk om de jongere heen en gaat in gesprek met: – ouders – school – werkgever – vrienden. Zij kunnen inzicht geven in de problematiek van de jongere. De coach gaat mee op gesprek naar school, werkgever en hulpverlening (dit gebeurt in een vrijwillig kader).
 

Commitment

De coach vraagt commitment van de deelnemer. Als een jongere niet mee wil werken, houden zij de jongere niet aan het lijntje uit bedrijfseconomisch motief. Integriteit staat voorop. Er worden duidelijke grenzen gesteld.
 
 

Begeleiding

De coach begeleidt 1 op 1 en investeert in vertrouwen en acceptatie. In geval van nood staat de coach 24 uur per dag voor de jongere klaar. Samen met de jongere stelt de coach individuele doelen op en legt deze vast in een trajectplan. De coach denkt buiten de kaders en gaat altijd op zoek naar kansen en mogelijkheden. Indien nodig brengt de coach relevante partners bij elkaar. De coach aarzelt niet om door te gaan waar anderen ophouden.

 

Aanmelding

Coach25 is actief in verschillende regio’s. Voor een volledig overzicht van de regio’s waar Coach25 acties is klikt u hier.
 
Onze coaches kunnen worden ingezet op verzoek van Gemeenten/GOSA, CJG’s, wijkteams, hulpverlenende instanties en huisartsen.
 
Voor informatie over of voor aanmelding voor coaching van jeugd en jongeren kunt u contact opnemen met Aanmelding & Advies.