Lifecoaching & Re-integratie

Naast het reguliere aanbod biedt Coach25 ook coaching gericht op het begeleiden naar werk, onderwijs en/of een passende dagbesteding. Wij bieden hiervoor de volgende coaching:

IPTA

Voor de doelgroep 16-27 jaar biedt Coach25 begeleiding naar werk, onderwijs of andere vormen van passende dagbesteding. Vaak speelt er op meerdere leefgebieden problematiek, welke integraal wordt aangepakt terwijl het hoofddoel uitstroom naar werk blijft. 

Coach25 werkt samen met het ministerie van Justitie en Veiligheid en enkele gemeenten in het door-ontwikkelen van de aanpak IPTA (Integrale Persoonsgerichte Toeleiding Arbeid). Hierbij worden kwetsbare jongeren met een LVB en (risico op) delinquent gedrag begeleid naar werk of school om hen een beter perspectief te bieden dan de straat of criminaliteit.

Begeleiding: 

  • Nieuw perspectief voor kwetsbare jongeren
  • 16-27 jaar
  • Integrale begeleiding op alle leefgebieden
  • Maatwerk begeleiding naar passend betaald werk
  • Ook voor jongeren met een LVB of strafblad

 

Mworks

Het primaire doel van het scholing- & werkgelegenheidsproject Mworks is om jongeren en jong volwassenen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (individueel) duurzaam te begeleiden bij het vinden van een passende baan of de juiste opleiding.  
 
In de werkplaats kunnen de deelnemers zich oriënteren en ervaringen op doen met: Reparaties, verkoop, ondernemen, financiën, administratie, werkritme creëren en het organiseren van buurtinitiatieven.  

Begeleiding: 

  • Bedoeld voor cliënten (medewerkers) die zonder begeleiding de stap naar een opleiding of  naar duurzaam betaald werk niet weten te maken.  
  • Er wordt gewerkt met een individueel begeleidingsplan. 
  • Trajectduur van 3 tot 9 maanden. 
  • Gericht op begeleiden naar een opleiding of een passende (betaalde) baan.  
  • Financiering vanuit participatiewet