Ons verhaal

Coach25 is onderdeel van stichting Welzijn e25 en is een betrouwbare, flexibele en innovatieve organisatie die werkt op basis van passie en talent. Wij hebben jarenlange ervaring in het sociaal domein. Onze bevlogen professionals zijn overtuigd een passend aanbod te bieden, dat past bij de cliënt en zijn omgeving.

Wij bieden hulp aan jeugdigen, volwassenen en gezinnen met psychosociale problemen.

Wie zijn wij

Coach25 is onderdeel van Welzijn E25, gericht op het stimuleren en waar nodig ondersteunen van jongeren en (jong)volwassenen. Bij Coach25 wordt er gewerkt met gediplomeerde coaches, elk met hun eigen expertise en manier van werken. Hierdoor is er veel kennis in huis voor coaching rondom Autisme, LVB, schoolverlaters, thuiszitters, KOP-kinderen, gezinsondersteuning en opvoedings- en opgroeiproblematiek.

Visie

We willen voor iedereen die dat nodig heeft een steun in de rug zijn. Daarbij nemen de jeugd en (jong) volwassenen een prominente plek in. Coach25 staat niet alleen voor de jeugd en (jong)volwassenen op zich. Wij zien het hele maatschappelijke terrein en alle organisaties en inwoners daarbinnen als onze partners.

Missie

Coach25 is ervan overtuigd dat iedereen een waardevolle bijdrage aan de samenleving kan leveren. Onze missie is erop gericht hiervoor kansen te creëren en mensen te ondersteunen. Coach25 wil zo de zelfredzaamheid en de ontwikkeling van mensen versterken en de betrokkenheid op elkaar en de omgeving bevorderen.