Plusgroep

Op het gebied van onderwijs werkt E25 coach ook samen met de plusgroep.

Onze coaches worden als pluscoach ingezet binnen het voortgezet onderwijs. Zij richten zich op overbelaste jongeren tussen de 12 en 23 jaar oud en helpen hen bij het behalen van hun startkwalificatie. Het niet in staat zijn om de startkwalificatie zelfstandig te behalen kan bijvoorbeeld komen door gezinsproblemen, leerproblemen, gedragsproblemen, of psychische problemen.

Door het behalen van een startkwalificatie worden de kansen op maatschappelijke participatie door de jongeren vergroot.

  • Aanmelden kan alléén via zorgcoördinator op school, via plusgroep (plusgroep.org)
  • Coaching gericht op het voorkomen van schooluitval bij jongeren van 12 tot 23 jaar oud.  
  • Systeemgerichte coaching: Niet alleen de jongere krijgt ondersteuning, maar ook de omgeving. 
  • Gemiddeld duurt een traject 22 uur, afhankelijk van de zwaarte van de problematiek.  
  • Er wordt gewerkt a.d.h.v. prioriteiten en doelstellingen.  
  • Systeemgericht werken met één gezin, één plan.  
  • Financiering niet vanuit Jeugdwet maar vanuit VSV-gelden. 

Kijk voor meer informatie en aanmelding  op http://www.plusgroep.org