Privacy

E25 coach respecteert uw privacy. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en informeren u over de veiligheid, verwerking en privacy van uw persoonlijke gegevens en die van onze cliënten.

Omgang met uw privacy

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.
In veel gevallen is het voor ons noodzakelijk om gegevens van u vast te leggen om onze diensten aan u te kunnen aanbieden. Afhankelijk van de soort dienst die we aanbieden (variërend van het verzorgen van (theater en muziek) cursussen tot het bieden van intensieve individuele begeleiding, wordt er al dan niet een uitgebreid dossier aangelegd.

Dossiervorming (individuele) begeleiding
Het dossier bevat indien van toepassing, naast uw NAW-gegevens de indicatiestelling en zorgtoewijzing en informatie over het traject dat u doorloopt en de ontwikkelingen daarin. Als er sprake is van dossiervorming wordt u altijd van tevoren om toestemming gevraagd.
Ook kunnen in het dossier gegevens worden opgenomen die voor uw traject noodzakelijk zijn en die, na uw expliciete toestemming, zijn opgevraagd bij een andere hulpverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Recht van bezwaar tegen verwerking van gegevens
Verwerken we uw gegevens omdat we daar een gerechtvaardigd belang bij hebben? Dan kunt u daar bezwaar tegen maken. We maken dan met u een nieuwe afweging om te bepalen of uw gegevens bij ons geregistreerd moeten worden.

Recht op inzage en rectificatie
U kunt ons vragen of en welke gegevens we van u verwerken. Is dat het geval, dan kunnen we u inzage geven in de gegevens die we van u hebben verwerkt. Vindt u dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt? Dan kunt u ons vragen om de gegevens te wijzigen of aan te vullen (rectificatie).

Recht op gegevenswisseling
U kunt ons soms vragen om gegevens die we van u hebben vastgelegd te wissen. Bijvoorbeeld als u bezwaar heeft tegen de verwerking van uw gegevens. Ook moet uw belang gaan boven het belang van onze organisatie om de gegevens te verwerken. In overleg met u bepalen we dan of het leveren van onze diensten nog doorgang kan vinden indien u besluit om uw gegevens niet langer of gewijzigd geregistreerd wil laten.

Recht op beperking
U kunt ons vragen de persoonsgegevens die we van u verwerken te beperken. Dat betekent dat we minder gegevens van u verwerken. Ook hiervoor geldt dat we dan in overleg met u bepalen we dan of het leveren van onze diensten nog doorgang kan vinden

Waar kunt u terecht met een vraag of klacht?
Voor vragen over de verwerking van persoonsgegevens door ons kunt u terecht bij:
Onze functionaris voor de gegevensbescherming info@e25.nl of via telefoonnummer 085- 0043644