Individuele begeleiding voor jongeren en (jong)volwassenen die een extra steuntje in de rug nodig hebben. 

Previous
Next
Ervaren Coaches
Breed aanbod
toegankelijk

Onze diensten

Aanmelding & Advies​

Het eerste contact met Coach25 is met de collega’s van het team Aanmelding & Advies. Een verwijzer of de cliënt, ouder of vertegenwoordiger heeft contact met één van onze collega’s.

Begeleiding Individueel Jeugd

Vanuit de jeugdwet bieden we individuele begeleiding aan cliënten tot 18 jaar. Van leren solliciteren en oefenen met werkvaardigheden tot complexere vraagstukken.

Ambulante begeleiding WMO

Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) bieden we voor (jong) volwassenen (18+) ambulante ondersteuning in het verlengde van de jeugdwet vanaf 18 jaar.

Forensische zorg​

De methodes en werkvormen die we naast de praktische ondersteuning bieden is altijd maatwerk. Niemand is hetzelfde, wensen en vraagstukken zijn niet in een hokje te plaatsen.

Vacatures

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe collega’s die met hun expertise een bijdrage willen leveren aan onze missie en visie.

Waarom Coach25?

Pragmatisch

Gebaseerd op vertrouwen en acceptatie ​

Gericht op kracht en kwaliteiten van de client ​

Maatwerk

Creatief en innovatief ​

Outreachend en indien nodig 24/7 bereikbaar

Waar we actief zijn