The Social Gym

Inmiddels is het algemeen bekend en bewezen dat sporten en bewegen goed is voor het lichamelijke, mentale en sociale welzijn van mensen. Toch sporten veel mensen niet, wat ook de coaches van CoachE25 bij veel van onze cliënten opviel.

Bij sommige van hen is de drempel te hoog om zich aan te melden bij een sportschool of vereniging. De reden hiervoor kan financieel, sociaal of psychisch zijn. Voor andere cliënten weerhoud het alleen moeten sporten hen om structureel te sporten.

Omdat sporten als onderdeel van de begeleiding een enorme meerwaarde is bij onze doelgroep kwam de vraag: Hoe krijgen we onze cliënten binnen een veilige, bekende en gezellige setting tóch aan het sporten.

Niet kort daarna was het idee geboren: “The Social Gym”.

Gym E25 is er voor een ieder die om wat voor reden dan ook, niet aansluit bij het reguliere verenigingsleven/ sportscholen. De coaches van Coach E25 nemen de deelnemers mee naar Gym E25 om samen (gratis) te sporten of om deel te nemen aan groepslessen onder begeleiding van een sportdocent. Maar er worden ook trainingen gegeven op gebied van bijv. weerbaarheid en zelfverdediging. Op deze manier kunnen drempels verlaagd worden en kan er met behulp van een coach gewerkt worden aan hun persoonlijke doelen en een gezondere leefstijl. Waar mogelijk wordt er toegewerkt naar het terugkeren naar een reguliere sportvereniging/ sportschool.

Gym E25 is een ‘social gym’, dit houdt in: geen wachtlijsten, geen drukke sportscholen, maar een veilige omgeving waar kinderen, jongeren en volwassenen samen met hun coach kunnen sporten. Natuurlijk konden we dit niet realiseren zonder behulp van fondsen. We willen hierbij dan ook de fondsen Fonds1818, Stichting Boschuysen, Kraijcek Foundation, Sportakkoord Westland en het Rabobank Westland Fonds bedanken voor de samenwerking, het vertrouwen en de realisatie van de Gym E25.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email