Ambulante begeleiding WMO​

Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) bieden we voor (jong) volwassenen (18+) ambulante ondersteuning in het verlengde van de jeugdwet vanaf 18 jaar. Dankzij enkele meertalige coaches hebben we inmiddels veel ervaring met het begeleiden van statushouders.

Individuele coaching

E25 coach biedt aan (jong)volwassenen ambulante ondersteuning in het verlengde van de jeugdwet vanaf 18 jaar. We beschikken over enkele meertalig sprekende coaches die veel ervaring hebben met het begeleiden van statushouders.

De ondersteuning kan nodig zijn op allerlei gebieden, zoals bijvoorbeeld: 

  • Bij het leggen en onderhouden van sociale contacten,
  • Bij het organiseren van het huishouden
  • Het bijhouden van de financiën
  • Het afhandelen van de post
  • De vrijetijdsbesteding
  • Het invoeren en handhaven van een dagritme
  • Ondersteuning bieden bij het maken van keuzes.

Begeleiding

(jong) Volwassenen vanaf 18jaar

1 op 1 coaching (middels verwijzing)

Wensen en behoeften van individu staan centraal

Financiering vanuit WMO

Individuele doelen worden samen met de cliënt opgesteld en vastgelegd in het zorgplan

Coach gaat letterlijk op pad / mee met cliënten

Coachingsvragenvanuit meerdere leefdomeinen

Aanmelding & Advies

Heeft u vragen over wat wij aanbieden bij u in de regio? Of wilt u sparren over een bepaalde aanvraag. Schroom niet. Onze collega’s van Aanmelding & Advies denken graag met u mee. U kunt ons bereiken via 085-1301870 of aanmeldingenadvies@e25.nl.