Ambulante begeleiding WMO​

E25 coach biedt ambulante begeleiding aan (jong)volwassenen vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Onze multifocale aanpak bevat de elementen preventie, ondersteuning, hulp en zorg. Vanuit de houding “bij ons draait het om jou” bieden wij op maat gemaakte begeleiding en behandeling. 

Vanuit de WMO begeleiden wij (jong)volwassenen van 18 jaar (In Den Haag is dat mogelijk vanaf 16 jaar). Onze begeleiders helpen bij verschillende soorten hulpvragen, van het aanleren van een dagstructuur tot complexe problematiek.  Wij nemen geen taken over maar helpen en ondersteunen de cliënt naar zelfredzaamheid. Wij helpen mensen de controle herwinnen over het eigen leven.

Naast de belangrijke meerwaarde die onze multifocale aanpak kan bieden, is onze begeleiding ook een meerwaarde voor cliënten vanwege onze cultuursensitieve en outreachende benadering. De begeleiding vindt plaats in de vertrouwde omgeving van de clënt en daarnaast heeft E25 medewerkers in dienst die bekend zijn met diverse achtergronden, culturen en overtuigingen en die naast Nederlands ook Engels, (Klassiek) Arabisch, Berbers, Turks, Tigrinya en andere talen spreken.

Onze begeleiders hebben veel ervaring met het begeleiden van statushouders.

Onze begeleiding is:

Outreachend

Altijd op maat

Continuering bij 18- /18+

1 op 1 begeleiding (middels verwijzing)

Multifocaal (benadering vanuit meerdere leefdomeinen)

Individuele doelen worden samen met de cliënt opgesteld en vastgelegd in een ondersteuningsplan

Cultuursensitieve benadering en aanpak

Aanmelding & Advies

Heeft u vragen over wat wij aanbieden bij u in de regio? Of wilt u sparren over een bepaalde aanvraag. Schroom niet. Onze collega’s van Aanmelding & Advies denken graag met u mee. U kunt ons bereiken via 085-1301870 of aanmeldingenadvies@e25.nl.